Dobrodošli!

Spoštovani obiskovalci, dobrodošli na spletnih straneh župnije Piran.
Želimo, da bi na njih našli čim več koristnih informacij o naši župniji.

Stolna cerkev sv. Jurija

Župnija sv. Jurija – Piran

Ulica IX. korpusa 25
6330 Piran
tel. 05/67-33-440
e-naslov: zupnija.piran@rkc.si
župnik Zorko Bajc (od leta 2000)
Župnijski transakcijski račun pri Banki Koper štev. 101000035233014 – za obnovo cerkve sv. Jurija.


Kateheti in katehistinje:

Jožica Žagar, Špela Pahor, p. Slavko Stermšek  in Zorko Bajc


V župniji delujejo tudi patri MINORITI

p. Slavko Stermšek
p. Marjan Vogrin
brat Franc Svetličič

Bolniška ulica 30
6330 Piran
tel. 05/67-34-417


ter sestre DOMINIKANKE sv. Katarine Sienske

s. Colomba Marchesi,
s. Teresa Paoletti,
s. Flora Tupputi

Kumarjeva 4
6330 Piran
tel. 05/67-31-201