Birma 2012

V nedeljo 29. aprila je v Portorožu prejelo zakrament sv. birme 31 birmancev iz Pirana, Portoroža, Lucije in Sečovelj. Iz naše župnije so bili štirje birmanci: Laura Posavec, Valentina Šantek, Tine Petrič in Sebastian Mežnar.

Piranski birmanci skupaj z g. škofom birmovalcem msgr. Metodom Pirihom in župnikom Zorkom Bajcem.