Skupine se predstavijo

Župnijska Karitas

Župnijska Karitas Piran deluje v okviru župnije Piran in je del Škofijske Karitas Koper. Sedež ima v župnišču, v Ulici IX. korpusa 25 v Piranu, sicer pa ima svoje prostore za sprejemanje in delitev materialne pomoči v cerkvi Marije Tolažnice v Ulici IX. korpusa.

Vsak drugi četrtek v mesecu med 14. in 16. uro se delijo paketi hrane za socialno ogrožene.

Informacije

Vsi, ki bi želeli dobiti kakšno informacijo ali bi želeli pomagati, se lahko obrnejo na Župnijski urad Piran (Zorko Bajc, tel. 05/673-34-40) ali pa na tajnico Župnijske Karitas (Tatjana Letica, Ulica IX. korpusa 23, tel. 05/673-34-52).

Prvenstvene dejavnosti

  • skrb za materialno ogrožene: vsak mesec razdelimo od 40 do 60 paketov hrane socialno ogroženim družinam in posameznikom. Poleg hrane zbiramo in razdeljujemo tudi obleko, obutev in šolske potrebščine ob začetku šolskega leta. V poletnih mesecih omogočamo počitnice na morju socialno ogroženim otrokom in invalidom;
  • skrb za ostarele: obiski in pomoč na domu …
  • druge občasne dejavnosti: pomoč pri pripravi Miklavževanja za otroke, sodelovanje in pomoč pri pripravi župnijskih praznikov, spremljanje starejših ljudi na romanjih in izletih …

 


Karitas želi biti majhna oaza ljubezni in dobrote. Želi biti prostor, kjer bo dobrota kot neusahljiva reka prihajala naproti v puščavi, ki jo v srcih naših ljudi pušča revščina. Dobrota, čeprav izražena po kapljicah, ustvarja zaupanje in vrača vero v človeško ljubezen.