Obnovljena cerkev Marije Tolažnice

Ob blagoslovitvi, 6. avgusta 2023, ki jo je imel koprski škof dr. Jurij Bizjak, so potek restavratorskih del in zgodovinskih raziskav predstavili restavratorki Mateja Krošelj (Gnom d.o.o.) in Mira Ličen ter Daniela Milotti Bertoni in Zorko Bajc.

Z obnovo cerkve smo pričeli že pred dvajsetimi leti, ko je bila cerkev na novo prekrita, statično sanirana in na novo urejena fasada.

Pred tremi leti smo zamenjali vseh sedem dotrajanih oken z novimi macesnovimi, od lanske pomladi pa je potekala obnova notranjosti, ki je obsegala restavriranje zelo poškodovanega baročnega štukaturnega stropa ter desetih slik, ki so bile poškodovane zaradi zamakanja v prejšnjih desetletjih. Obnovljena je bila tudi izjemno dragocena bizantinska ikona Marije z Detetom iz 13./14. stoletja, ki je bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ukradena in vandalsko poškodovana. O njej je že pred 330 leti pisal koprski škof Naldini, ko se je pričela čudežno solziti in so jo zato prenesli iz bližnjega špitala v takratno cerkev sv. Mihaela in cerkev zato preimenovali v cerkev Marije Tolažnice. Ena od prič tega nepojasnega dogodka je bila tudi Tartinijeva mama Caterina Zangrado, le nekaj mesecev po rojstvu Giuseppeja Tartinija. Obnovljena ikona je ponovno postavljena na svoje prvotno mesto na glavnem oltarju. 

Skupni strošek obnovitvenih del zadnjih treh let je 140.000 evrov (90% tega je pokrila Župnija Piran).