Romanje birmancev v Oglej – k izvirom naše vere

Oglej 1Oglej 2Oglej 7Oglej 8Oglej 3Oglej 4