Pastoralno kulturni center “Georgios”

Georgios

Prireditve v PKC Georgios in v piranskih cerkvah

A V G U S T


Razstava – GANI LLALLOSHI – Nostalgije / Krstilnica sv. Janeza Krstnika

Gani Llalloshi je iz spomina izbrskal čilim, tipično balkansko preprogo, kakršne je izdelovala njegova mati. Eno mu je ob koncu študija tudi podarila. Tako kot Proust, ki je vstopal v svoje spomine prek okusa piškotov, je tudi pogled na preprogo Llalloshiju predstavljal vrata, skozi katera je iz spominov stkana utopična slika vstopala v sedanjost. A vendar slike, s katerimi umetnik gledalca popelje v svet nostalgije, niso nostalgične, temveč razgaljajo nostalgijo samo.

Čilim kot formalni okvir se resnično pretvori v vrata, prehod, prisotni predmet, ki prepušča oddaljene podobe v sedanjost. S preproge je povzet vzorec iz albanske tradicije in upodobljen v bordurah slik.

Tako je s tehniko mimikrije umetnik ustvaril iluzijo preproge na steni, a zgodba o preprogi se v tem okviru tudi konča. Zdaj pridejo na vrsto iluzije…

V osrednjem predelu, kjer navadno dobijo prostor cvetlični in abstraktni vzorci, so tokrat domišljijski prizori, ki že na prvi pogled ustvarjajo občutek, da z resničnostjo niso neposredno povezani. Sam način prepleta dveh konceptov realnosti v eni podobi sicer spominja na Llalloshijeva starejša dela, ki obravnavajo razmerja med fizično navzočnostjo, sliko kot sliko ter medijskimi podobami.


Predstavitev in blagoslov restavratorskih posegov na stropu in slikah v cerkvi Marije Tolažnice / nedelja, 6. avgusta ob 17. uri v cerkvi Marije Tolažnice.


S E P T E M B E R

Gledališka predstava – QUALCHE VOLTA I SOGNI gledališke skupine Amici di San Giovanni APS -FITA / nedelja, 3. september ob 20. uri v Pastoralno kulturnem centru Georgios. Predstava je v italijanskem jeziku. Organizator: Italijanska skupnost. Vstop prost!


KONCERT avtorske glasbe PRIMOŽA KRIŽAJA / petek, 8. septembra ob 20. uri v Pastoralno kulturnem centru Georgios.

Primož Križaj bo s svojo ekipo zapel raznovrsten nabor pesmi, ki nagovarjajo celega človeka, tako da lahko vsak najde nekaj zase. Pesmi so spevne, sporočilne in poglobljene. 

Lepo vabljeni, vstop prost!


KULTURNO UMETNIŠKI VEČER s slikarko Polono Kunaver Ličennedelja, 24. september ob 19.30 uri v Pastoralno kulturnem centru Georgios.

Slikarka s številnimi različnimi soustvarjalci pripravlja dobrodelno umetniško predstavo z naslovom Modra ženska v mestu sonca. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni ženskam v stiski.