Romanje birmancev in njihovih staršev v Oglej – k izvirom naše vere

Piranski birmanci in staršiBazilika v OglejuNotranjost Oglejski križ Dobri pastir