Obnova baročnega kompleksa sv. Jurija

Pregled obnovitvenih del v kapiteljski cerkvi sv. Jurija, zvoniku in krstilnici med leti 2002 in 2018.

Obnovitvena dela v 12-ih minutah… Klikni!