Pastoralno kulturni center “Georgios”

Georgios
 

Prireditve v PKC Georgios in Župnijski cerkvi sv. Jurija


 

 

A P R I L

Koncert klasične glasbe  – TRIO NOORDUNG (Matjaž Porovne / violina, Petra Gačnik Greblo / violončelo, Miha Haas / klavir) – sobota, 15. april ob 20. uri v Pastoralno kulturnem centru Georgios. Vstop prost!

Trio NOORDUNG
je novoustanovljena skupina, klavirski trio, ki ga sestavljajo violinist Matjaž Porovne, violončelistka Petra Gačnik Greblo in pianist Miha Haas. Predstavili se bodo z biserom komorne glasbe, s triom Dumky, Antonina Dvořaka. Gre za delo netipične strukture, v katerem skladatelj predstavi šest pesmi oz. epizod, od katerih so prve tri harmonsko sorodne in povezane v celoto, zaradi česar dejanska struktura skladbe deluje štiri stavčno.

Sledil bo klavirski trio, op.11 v B- duru, L. van Beethovna, imenovan tudi „Gassenhauer“, ki ga je napisal l. 1797 in bil izdan na Dunaju leto kasneje. Štejemo ga med Beethovnova zgodnejša komorna dela, ki je v originalu sicer napisan za klarinet (ali violino), violončelo (ali fagot) in klavir, saj so bila v tem času pihalni inštrumenti zelo popularni. Ime „Gassenhauer“ izhaja iz tretjega stavka, ki je sestavljen iz 9 variacij na temo takrat popularne teme „L’amor marinaro ossia il corsaro“ Joseph-a Weigl-a. Trio je posvečen grofici Marii Wilhelmine von Thun.

Za zaključek bodo zaigrali še tri Madžarske plese Johannesa Brahmsa in sicer št.3, 4. in enega najbolj znanih, št. 5 v priredbi za klavirski trio. Vseh plesov je 21, skladatelj jih je končal leta 1879, ki jih je v originalu napisal za klavir štiriročno, zaradi priljubljenosti plesov je orkestrske priredbe napisal sam, a le za št.1, 3. in 10, ostale priredbe so napisali drugi skladatelji (Dvořak, Hallen, Schmeling, Gál, Parlow, Schollum),  Ivan Fischer pa je orkestriral vseh 21 plesov.