Oznanila

1. postna nedelja, 18. februar 2018

  1. POST 2018 – Na pepelnično sredo smo z obredom pepeljenja pričeli postni čas kot pripravo na naš največji krščanski praznik – Veliko noč. Na pepelnico in veliki petek vse odrasle kristjane veže strogi post in zdržek od mesnih jedi. Zdržek od mesnih jedi velja tudi za petke v postnem času.

Vsaka odpoved (ne samo v hrani) nam skupaj z molitvijo in dobrimi deli pomaga k osebnemu spreobrnjenju, kar je tudi namen postnega časa.

Vsi ste lepo povabljeni, da po svojih družinah več časa namenite skupni molitvi.

V cerkvi bomo postni čas zaznamovali z molitvijo križevega pota ob petkih in nedeljah, ter molitvijo večernic pri večernih mašah.

  1. SREČANJE PRVOOBHAJANCEV in njihovih staršev bo v nedeljo, 25. februarja, po dopoldanski sv. maši v župnišču.
  2. OBNOVA NAŠIH CERKVA – Nadaljujemo z obnovo lesenega stopnišča v zvoniku. Skoraj 25 m visoko stopnišče je bilo dotrajano in v zelo slabem stanju. Odstranjene so stare lesene stopnice in odbit ves preperel omet. Trenutno se izdeluje nov, apnen omet in postavlja nova elektrifikacija, zatem pa sledi postavitev novih lesenih stopnic.

V zadnjih dveh tednih je bilo darovanih 4.000 evrov. Bog povrni!

Vsi, ki bi želeli pomagati pri obnovi naših cerkva lahko svoj dar nakažete na župnijski transakcijski račun, pri banki Intesa Sanpaolo štev. 1010-0003-5233-014 – za obnovo piranskih cerkva. Hvala vsem, ki po svojih močeh pomagate!

Iz Strunjana v Piran - foto: Zorko Bajc