Oznanila

3. postna nedelja, 19. marec 2017

  1. SREČANJE PRVOOBHAJANK in njihovih staršev bo v nedeljo, 19. marca, po dopoldanski sv. maši v župnišču.
  2. SKUPAJ ZA EVROPO – Pobuda “Skupaj za Evropo” pripravlja v Rimu molitveno bedenje za Evropo na predvečer 60. obletnice začetkov Evropske skupnosti. Molitveno bedenje za Slovensko Istro bo tudi v Strunjanu v petek, 24. marca. K sodelovanju so se odzvali Srbska pravoslavna Cerkev, Makedonska pravoslavna Cerkev, Evangelijska in slovenska evangeličanska Cerkev. Osrednji dogodek bo med 19.00 in 20.00 uro z ekumensko molitveno uro. 

Pred tem bo ob 18. uri katoliška maša. Po ekumenski molitveni uri bodo molitve vodile različne Cerkve, gibanja, skupnosti, župnijske skupine, pevski zbori in posamezniki.

  1. PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA – V soboto 25. marca obhajamo praznik Gospodovega oznanjenja Mariji in ob tem tudi Materinski dan. Zato ste naslednji dan v nedeljo, marca ob 11. uri (po maši) vse mamice, babice, tete, sestre, botre … vabljene v župnijsko dvorano PKC Georgios.  Otroci so vam  pripravili presenečenje ob Materinskem dnevu.
  2. SESTANEK ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA bo v četrtek 30. marca ob 19. uri v župnišču. Vsi člani ŽPS vabljeni, da se sestanke udeležite.
  3. ROMANJE BIRMANCEV in njihovih staršev v Oglej – V pripravi na letošnjo birmo, ki bo 28. maja, bomo imeli v soboto, 1. aprila romanje k izvirom naše vere, v oglejsko baziliko. Odhod avtobusa bo ob 8. uri z avtobusne postaje v Piranu.
  4. POST 2017 – Na pepelnično sredo smo z obredom pepeljenja pričeli postni čas kot pripravo na naš največji krščanski praznik – Veliko noč. Na pepelnico in veliki petek vse odrasle kristjane veže strogi post in zdržek od mesnih jedi. Zdržek od mesnih jedi velja tudi za petke v postnem času.

Vsaka odpoved (ne samo v hrani) nam skupaj z molitvijo in dobrimi deli pomaga k osebnemu spreobrnjenju, kar je tudi namen postnega časa.

Vsi ste lepo povabljeni, da po svojih družinah več časa namenite skupni molitvi.

V cerkvi bomo postni čas zaznamovali z molitvijo križevega pota ob petkih in nedeljah, ter molitvijo večernic pri večernih mašah.

  1. OBNOVA NAŠIH CERKVA – Pričeli smo z obnovo stropa v cerkvi Marije Zdravja na Punti. Štukaturni strop je zaradi dolgoletnega zamakanja v zelo slabem stanju in je na nekaterih mestih celo odpadel. Restavratorsko konservatorska dela bo izvajalo podjetje Gnom. Strošek obnove stropa je ocenjen na približno 20.000 evrov.

V zadnjem tednu je bilo darovanih 100 evrov. Vsi, ki bi želeli pomagati pri obnovi naših cerkva lahko svoj prispevek nakažete na župnijski transakcijski račun, pri Banki Koper štev. 10100-0035233014 – za obnovo cerkve sv. Jurija. Hvala vsem, ki po svojih močeh pomagate!

***

»Spreobrnite se« je povabilo, da zapustimo stare in uhojene poti in tvegamo nekaj novega, neobičajnega. Je povabilo, da sprejmemo sami sebe, s svojimi odlikami in sposobnostmi, s svojimi slabostmi in omejenostjo, s svojo preteklostjo in s svojo življenjsko zgodbo.

Kaj bogati moje življenje in kaj bi ga lahko še bolj bogatilo? Kaj me odvrača od polnosti življenja, ki mi ga je Bog podaril?

To so vprašanja, s katerimi se bi morali odpraviti na pot skozi 40-dnevni postni čas.

Da bi imelo nekaj novega prostora, se mora nekaj, kar je starega, umakniti.

Si že izbral-a to, kar se bo v tvojem življenju umaknilo …  Že veš, kaj je tisto novo, kar prihaja v tvoje življenje?

Po: Praznujemo cerkveno leto – pepelnica

Iz Strunjana v Piran - foto: Zorko Bajc