Obnovljen kip nadangela Mihaela

V soboto, 13. oktobra 2018, smo na Tartinijev trg v Piran pripeljali obnovljen kip nadangela Mihaela.

Kip iz bakrene pločevine je star 249 let. Po 110 letih je dočakal prepotrebno obnovo za katero je tako rekoč poskrbel sam. Ob močnejši februarski burji je »odvrgel« del svojega krila in tako opozoril na dotrajanost materialov. Ko smo začeli načrtovati obnovo angela in zbirati sredstva zanjo, se je prebudilo skoraj nepredstavljivo sodelovanje in zavzetost prav vseh, državnih in civilnih ustanov, občine in župnije, prebivalcev Pirana, župljanov ter turistov od blizu in daleč. Tudi izseljenci italijanske narodnosti so primaknili svoj delež.

Da kip nadangela Mihaela nagovarja in povezuje večje število ljudi, kot bi si mogli misliti na prvi pogled, je dokazala tudi množica, ki se je zbrala ob vrnitvi angela na Tartinijev trg. Tam je angel počakal na ponedeljek, 15. oktobra, ko ga je helikopter Slovenske vojske dvignil nazaj na zvonik.

Ob hvaležnosti vsem, ki so kakorkoli prispevali k temu tehnično zahtevnemu in vsebinsko bogatemu dogodku, naj velja tudi priprošnja nadangela Mihaela in blagoslovna molitev, ki jo je v soboto ob angelovem kipu molil koprski škof dr. Jurij Bizjak.

Vsemogočni in milostni Bog, Gospod nad vojskami! Svetega nadangela

Mihaela si postavil za poveljnika nebeške vojske in mu naklonil zmago nad

upornim Satanom in njegovo vojsko.

Trdno verujemo in vemo, da je sveti nadangel Mihael s svojo zmagovito

vojsko vedno in povsod navzoč tudi med nami. Tako se v boju z vsem hudim

tudi mi bojujemo ob njem in pod njegovim vodstvom.

Prosimo Te, Gospod nad vojskami, blago+slovi ta obnovljeni kip svetega

nadangela Mihaela, ki že 250 let varuje naše mesto, sedaj pa je na novo

preoblečen ter pripravljen, da ponovno prevzame svoj položaj nad svojim

ljubljenim mestom.

Nam pa pomagaj, da bomo v boju z vsem hudim pod njegovim vodstvom

vedno zmagoviti in uspešni in bodo vsi domovi našega mesta uživali tvoj

stanoviten mir in tvojo trajno blaginjo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.